llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Pethau i'w Gweld > Marchnad Wledig Llanrwst

Pethau i'w Gweld

Marchnad Wledig Llanrwst

Manylion

Byddwn yn arddangos cynnyrch lleol, celf a chrefft unigryw a phlanhigion wedi eu tyfu gartref, a byddwn yn cynnal marchnad wythnosol yng Nglasdir bob bore dydd Gwener 10am – hanner dydd (mis Mawrth i Nadolig).

Byddwch yn darganfod:

  • Nwyddau blasus cartref, bwydydd sawrus, cyffeithiau, a ffrwythau a llysiau’r tymor.
  • Nwyddau o ansawdd wedi’u gwneud â llaw gan gynnwys cardiau cyfarch, gemwaith, dillad wedi’u gweu a gwaith celf gwreiddiol.
  • Amrywiaethau ffres o blanhigion a pherlysiau

Bydd ein cynhyrchwyr yma i ateb eich cwestiynau a derbyn archebion. Bydd lluniaeth bob amser ar gael. Croeso cynnes i bawb.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Glasdir
Llanrwst
Conwy

Ffôn :

Cyrraedd

Map :

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Pethai i'w Gweld