llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefyd i Aros > Gwely a Brecwast > Firs Cottage GaB

Gwely a Brecwast

Firs Cottage GaB

Firs Cottage GaB - Gwely a Brecwast yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Prisiau

O £30.00 i £36.00 GaB y person y noson.

Manylion

Rydym yn fwythyn Cymreig traddodiadol a adeiladwyd yn yr 17eg ganrif yn sefyll yn ei gaeau ei hun yn hyfrydwch Dyffryn Conwy. Mae'r 3 llofft wedi eu dodrefnu'n gyfforddus gyda golygfeydd ardderchog. Rydym yn cynnig brecwast llawn ac amrywiol sy'n cynnwys jam a marmalad cartref a bara wedi grasu'n draddodiadol. Cewch groeso cynnes gyda chyngor a chymorth pan fo'i angen!

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Firs Cottage
Maenan
Llanrwst
Sir Gonwy
LL26 0YR

Enw Cyswllt :
Mary Marrow

Ffôn :
01492 660244

Ffôn Symudol :
07751 058051

E-bost:
marrow@onetel.com

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Gan mai bwthyn o'r 17eg ganrif yw'n cartref, ni allwn gynnig llety i westeion anabl iawn.

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Rydym ar yr A470 heb fynediad agos at fwsiau a threnau. Mae bod a'ch cludiant eich hun yn hanfodol.

Parcio :
Mae digonedd o le i barcio.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • lolfa westeion
 • teledu yn y lolfa westeion
 • dim ysmygu yn unlle
 • Ffôn ar gael
 • cyfrifiadur ar gael ar gyfer cysylltu â’r we
 • parcio oddi ar y ffordd
 • cyfleusterau sychu ar gyfer cerddwyr ayyb
 • darperir bwydydd llysieuol
 • darperir ar gyfer dietau arbennig eraill
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • croeso i blant

Agor

 • Ar gau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd