llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Cyfeirlyfr Busnes > SPAR

Cyfeirlyfr Busnes Llanrwst

SPAR

SPAR- Busnes yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Manylion

Rydym yn fusnes teuluol masnachol ers dechrau'r 1980au. Yn masnachu dan faner SPAR, mae'r siop mewn man hynod o gyfleus yng nghanol y dref. Rydym yn gwerthu popeth a ddisgwylir o siop o safon a gafodd ei hail wampio yn ddiweddar. Yn ogystal darparu brecwast o roliau llenwad poeth yn y bore a diodydd fel Coffi Ffa a Siocled Poeth, mae gennym hefyd bastai poeth a chaiff brechdanau a baguettes blasus eu gwneud yn ffres yn y siop. Rydym hefyd yn pobi bara ffres bob bore yn fara ffrengig a bara organig.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Ty Fictoria
Y Sqwar
Llanrwst
Conwy
LL26 0LH

Enw Cyswllt :
Justin McIlven

Ffôn :
01492 640428

E-bost:
justin.spar@virgin.net

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Mae gan y siop ddrysau trydanol sy'n agor a chau yn awtomatig a ramp ar osgo yn ogystal a digon o le rhyng y silffoedd, a staff sy'n fwy na pharod i helpu.

Parcio :
Mae lle parcio ar y Sgwar yng nghanol y dref, yn uniongyrchol o flaen drws y siop.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Busnes