llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Cyfeirlyfr Busnes > Cyfieithu Cymunedol Conwy

Cyfeirlyfr Busnes Llanrwst

Cyfieithu Cymunedol Conwy

Manylion

Sefydlwyd Cyfieithu Cymunedol Conwy gan Fenter Iaith Conwy rai blynyddoedd yn l gydar nod o ddarparu gwasanaeth cyfieithu am bris rhesymol ir gymdeithas a chymdeithasau lleol yn sir Conwy. Yn wahanol i gwmnau cyfieithu preifat mae Cyfieithu Cymunedol Conwy yn darparu gwasanaeth cyfieithu a golygu rhad i bobl, mudiadau a chyrff lleol.

Maer prisiaun amrywio yn l sector ond i bobl a mudiadau gwirfoddol lleol mae cyfieithu neu olygu/cywiro hyd at 100 gair yn rhad ac am ddim a gallwn gynnig pris rhesymol yn cychwyn o 30 y fil o eiriau ar gyfer 100 gair neu fwy. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth golygu a chywiro am 20 yr awr. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd, gwasanaeth y mae galw mawr amdano drwyr sir.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Top y Grisiau, Menter Iaith Conwy
Y Sgwr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LG

Enw Cyswllt :
Gwenllian Glyn (Cydlynydd)

Ffôn :
01492 642 796

E-bost:
post@cyfieithuconwy.org

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Mae Swyddfa wedi ei leoli ar yr ail lawr. Mae modd i'r person ofyn Menter Iaith syn gweithio ar y llawr gwaelod i roi caniad i un or cyfieithwyr fydd yn fwy na bodlon i ddod lawr iw cyfarfod.

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Mae yna orsaf fysiau o fewn tafliad carreg or swyddfa. Mae gorsaf drn tua 5 munud i ffwrdd ar droed or swyddfa.

Parcio :
Mae mannau parcio ar y Sgwr (arhosiad 90 munud yn unig) ac mae yna ddau faes parcio am ddim ir chwith ac ir dde or swyddfa.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Busnes