llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Cyfeirlyfr Busnes > Teilsio PW

Cyfeirlyfr Busnes Llanrwst

Teilsio PW

Manylion

Rwyf yn arbenigo ymhob agwedd o deilsio waliau a lloriau. Sicrheir crefftwaith dibynadwy, proffesiynol o ansawdd. Teilsio cywir yn arbenigo ymhob agwedd o deilsio gan gynnwys Teilsio Waliau, Teilsio Lloriau, Ystafelloedd Ymolchi, Ceginau, Cartrefi newydd, Teils Porslen, Teils Seramig a Theils Carreg.

Gallaf wasanaethu pob ardal ym Metws y Coed, Conwy, Llandudno ayyb. Galwch am amcanbris am ddim.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Stryd y Gorsaf
Llanrwst
Conwy
LL26 0BT

Enw Cyswllt :
Peter

Ffôn :

Ffôn Symudol :
07873 295180

E-bost:
pero_pero@interia.pl

Ieithoedd Siaradir:
Saesneg, Pwyleg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Busnes