llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Cyfeirlyfr Busnes > First Training Services

Cyfeirlyfr Busnes Llanrwst

First Training Services

Manylion

Cwmni hyfforddi Cymorth Cyntaf arbenigol syn gallu cyflenwi ystod o gyrsiau yn l gofyn ein cwsmeriaid yw First Training Services. Gallwn gyflenwi hyfforddi AED a Chyrsiau Pediatrig hefyd.

Gyda phrofiad ar y cyd o dros 30 mlynedd o drin pobl gydag anafiadau, mae gan staff FTS ddealltwriaeth unigryw or hyn syn gweithio. Nid dim ond siarad wnawn ni....ond gweithredu!

Ein hathroniaeth yw gwneud yn cyrsiaun hwyl ac yn ymarferol. Bydd ein hyfforddwyr yn dysgu o brofiad gan roir awgrymiadau ar cyngor syn gwneud helpu eraill ychydig yn haws.

Ein hethos yw rhoi system offer i chi ich galluogi i ddelion effeithiol gyda sefyllfaoedd Cymorth Cyntaf tran dilyn protocoliau a chanllawiau diweddaraf Iechyd a Diolgelwch.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
7a Trem Arfon
Llanrwst
Conwy
LL26 0BP

Enw Cyswllt :
Roger Pyves

Ffôn :
01492 641999

Ffôn Symudol :
07818 068959

E-bost:
info@firsttrainingservices.co.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
, CymraegSaesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Busnes