llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefydd i Aros > Meysydd Gwersylla a Charafannau > Maes Carafannau Bodnant

Meysydd Gwersylla a Charafannau

Maes Carafannau Bodnant

Maes Carafannau Bodnant - Parc Teithio yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Graddau (Parc Teithio)

 • Croeso Cymru 4 seren
 • AA 4 Pennant

Manylion

Safle dethol ar gyfer carfanau symudol, pebyll,carafanau modur a 2 garafan gwyliau iw llogi. Ger afon Nant y Goron ac wedi ei dirlunio blodau a hen offer fferm. Safle i ymlacio ynddo syn ddelfrydol ar gyfer edrych o gwmpas ein gwlad hardd. Enillydd Cymru yn ei Blodau am 26 o flynyddoedd. Mae cae ar gyfer mynd r ci am dro. Mae maes ar wahan iw logi ar gyfer rali.

Prisiau

Pebyll o 16 i 19
Carafannau o 20 i 21
Carafannau modur o 20 i 21
Carafannau statig o 260 i 370 yr wythnos
Gwelir wefan am fwy o manylion.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Ffordd Nebo
Llanrwst
Conwy
LL26 0SD

Enw Cyswllt :
Ermin Kerry-Jenkins

Ffôn :
01492 640248

E-bost:
ermin@bodnant-caravan-park.co.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • bloc toiledau
 • cawod poeth
 • sinciau dŵr oer a phoeth
 • plygiau shafio
 • cyfleusterau golchi llestri
 • ffn talu
 • cysylltle trydan unigol
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • cyfleuster gwagio toiled cemegol
 • fferm weithredol
 • derbynnir cardiau credyd

Yn Cymyd

 • pebyll
 • carafannau
 • carafan modur
 • carafan statig ar gael

Agor

 • Mawrth i Hydref