llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefydd i Aros > Meysydd Gwersylla a Charafannau > Gwersyllfa Erwglas

Meysydd Gwersylla a Charafannau

Gwersyllfa Erwglas

Gwersyllfa Erwglas - Parc Teithio yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Graddau (Parc Teithio)

 • Clwb Carafan a Gwersyll

Manylion

Safle newydd a agorwyd yn Hydref 2010. Safle bychan ardystiedig (Oddeutu 1 erw). Gallwn dderbyn 5 carafn neu gartref modur a 10 pabell. Maer safle yn wastad a fflat. Mae ystafell gawod dwym ir teulu gyda phr o gawodydd moethus, toiled merched, toiled dynion ar wahn a phwynt gwared cemegol. Mae gennym nifer cyfyngedig o gyd-fachiadau trydanol sydd tua 50m or brif ardal wersylla felly mae angen ceblau estyniad hir. Rydym ar agor ar hyd y flwyddyn (y tywydd yn caniatu) Cysylltwch gyda ni cyn teithio i wneud yn siŵr, os oes amheuaeth; fe wnawn ein gorau i gysylltu gyda chi os ydych wedi archebu ymlaen llaw. Rydym yn cynnig cynllun rhentu pabell a gallwn godi pabell i chi erbyn i chi gyrraedd ac mae peth offer gwersylla ar gael iw rentu. Rydym ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri a dim ond deng munud or A55 gyda mynediad i arfordir gogledd Cymru.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Ffordd Llanrwst
Maenan
Conwy
LL26 0YP

Enw Cyswllt :
Naomi neu Steven

Ffôn :
01492 660023

E-bost:
erwglascampsite@btinternet.com

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • bloc toiledau
 • cawod poeth
 • sinciau dŵr oer a phoeth
 • plwg trydan
 • cysylltle trydan unigol
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • cyfleuster gwagio toiled cemegol

Yn Cymyd

 • pebyll
 • carafannau
 • carafan modur

Agor

 • Trwy'r flwyddyn.