llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefydd i Aros > Meysydd Gwersylla a Charafannau > Bron Derw

Meysydd Gwersylla a Charafannau

Bron Derw

Bron Derw - Parc Teithio yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Graddau (Parc Teithio)

 • Croeso Cymru 5 seren

Manylion

Mae 3 safle yn Bron Derw. Mae safle ar gyfer pob oed, safle i oedolion yn unig a safle bychan sydd wedi ei ardystio fel safle gan y Clwb Carafannau. Maer safle ar dir gwastad ac mae safleoedd aml-wasanaeth a chyfleusterau cawod/toilet gwych. Maer safle wedi ei osod mewn man distaw, or neilltu, gyda golygfeydd or bryniau ar caeau o gwmpas.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :

Llanrwst
Conwy
LL26 0YT

Enw Cyswllt :
Beryl Edwards

Ffôn :
01492 640494

E-bost:
bronderw@aol.com

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • bloc toiledau
 • cawod poeth
 • sinciau dŵr oer a phoeth
 • plygiau shafio
 • cyfleusterau golchi llestri
 • peiriant golchi
 • ffn talu
 • cysylltle trydan unigol
 • caeau aml-wasanaeth
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • cyfleuster gwagio toiled cemegol
 • fferm weithredol

Yn Cymyd

 • carafannau

Agor

 • Mis Mawrth i Fis Hydref.