llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefydd i Aros > Meysydd Gwersylla a Charafannau > Gwersyll Fferm y'Rynys

Meysydd Gwersylla a Charafannau

Gwersyll Fferm y'Rynys

Gwersyll Fferm y'Rynys - Gwersyllfa yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Graddau (Gwersyllfa)

 • Clwb Carafan a Gwersyll
 • Campio ACSI
 • ANWB

Manylion

Mae gwersyll Rynys mewn lleoliad llonydd, golygfaol, dwy filltir o Fetws y Coed. Mae cawodydd ayyb yn yr hen sgubor. Mae'r maes yn darparu gan fwyaf ar gyfer pebyll trwy'r flwyddyn, gyda chysylltleoedd trydan. Mae un garafán statig yn cael ei llogi rhwng y Pasg a mis Hydref, o Sadwrn i Sadwrn.

Prisiau

Oedolion £8
Plant £2.50
Carafan £2
Hook-up trydanol £4
Cwn £0.50

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Rynys
Betws-y-Coed
Llanrwst
Sir Gonwy
LL26 0RU

Enw Cyswllt :
Carol Williams

Ffôn :
01690 710218

E-bost:
carol@rynys-camping.co.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Mae'r tir garw a chreigiog ar y maes gwersylla yn ei gwneud yn anodd i rai cwsmeriaid anabl.

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Mae'r orsaf drenau agosaf ym Metws y Coed. Bysiau o Gaffi Rhaeadr y Graig Lwyd o fewn cerdded ½ milltir, a bysiau Sherpa o Fetws y Coed.

Parcio :
Parcio wrth y babell.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • bloc toiledau
 • cawod poeth
 • sinciau dŵr oer a phoeth
 • plygiau shafio
 • cyfleusterau golchi llestri
 • plwg trydan ar fesurydd
 • cysylltle trydan unigol
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • cyfleuster gwagio toiled cemegol
 • fferm weithredol

Yn Cymyd

 • pebyll
 • carafannau
 • carafan modur
 • carafan statig ar gael

Agor

 • Trwy'r flwyddyn ar gyfer pebyll. Pasg i Hydref ar gyfer carafannau.