llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Cyfeirlyfr Cymunedol > Llanast Llanrwst

Cyfeirlyfr Cymunedol Llanrwst

Llanast Llanrwst

Manylion

Mae Llanast Llanrwst yn gyfres o ddigwyddiadau amrywiol ar gyfer plant ac oedran o bob oedran, syn cynnig y cyfle i fwynhau a datblygu defnydd or iaith Gymraeg. Cafodd yr ŵyl gyntaf ei chynnal yn Nhachwedd 2004, gan ddenu cynulleidfa o ogledd Cymru gyfan a thu hwnt. Erbyn heddiw maer digwyddiadau yn cynnwys pethau mor eang hyfforddiant chwaraeon cyfrwng Cymraeg i blant, hyd at gigs tafarn gyda rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru, i gyd dan ofal sefydliadau a thrigolion lleol. Mae Llanast Llanrwst heddiw yn cynnig digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, mewn gwahanol leoliadau yn y dref.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Swyddfa Menter Iaith Conwy
Y Sgwr
Llanrwst
Conwy
LL26 0LG

Enw Cyswllt :
Teleri Hughes

Ffôn :
01492 642357

E-bost:
post@llanastllanrwst.cymru247.net

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg, Eidaleg, Ffrangeg

Cyrraedd

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Mae gwasanaethau trn a bysiau yn rhedeg yn rheolaidd drwy Llanrwst.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Cymunedol