llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Cyfeirlyfr Cymunedol > Clwb Peldroed Llanrwst Unedig

Cyfeirlyfr Cymunedol Llanrwst

Clwb Peldroed Llanrwst Unedig

Clwb Peldroed Llanrwst Unedig- Grwp cymunedol yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Manylion

Mae CPD Llanrwst unedig yn chwarae ei gemau cartref yn parc gwydir, llanrwst ac mae gan y clwb dau tim oedolion, mae'r tim cyntaf yn chwarae yn cynghrair y Welsh Alliance a mae'r ail dim yn chwarae yn cynghrair Clwyd adran 2. Mae'r timau ieuenctid yn chwarae yn Cynghrair ieuenctid Aberconwy a Colwyn. Mae'r clwb yn cael eu rhedeg gan gwirfoddolwyr.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Parc Gwydir
Llanrwst
Conwy
LL26 0PL

Enw Cyswllt :
Adam Jones

Ffôn :
01492 641880

Ffôn Symudol :
07779 087635

E-bost:
info@llanrwstutd.co.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Mae dyfodiad i'r anabl ar gael hefo llwybr concrid o gwmpas y cae.

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Mae Parc Gwydir o fewn 5 munud o gerdded o'r safle tren a bws.

Parcio :
Mae parcio am ddim ar gael yn Parc Gwydir.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Cymunedol