llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Cyfeirlyfr Cymunedol > Clwb Badminton Llanrwst

Cyfeirlyfr Cymunedol Llanrwst

Clwb Badminton Llanrwst

Manylion

Chwaraewyr iau 7 – 8yh nos Iau o Fedi – Ebrill. Oedolion nos Iau 8 – 10yh o Fedi – Ebrill. Croeso cynnes i chwaeaewyr o bob gallu. Mae gennym ddau dîm yn cystadlu yn y gynghrair leol ond daw llawer o chwaraewyr i gael ymarfer a chymdeithasu. Mae gennym gystadlaethau clwb, twrnament gwisg ffansi a pharti Nadolig. Dewch i ymuno â ni.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy
Ffrodd Nebo
Llanrwst
Conwy
LL26 0SD

Enw Cyswllt :
Christine Algieri

Ffôn :
01492 640174

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Cymunedol