llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Cyfeirlyfr Cymunedol > Grŵp Myfyrio Soto Zen

Cyfeirlyfr Cymunedol Llanrwst

Grŵp Myfyrio Soto Zen

Manylion

Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd i ymarfer Zazen (myfyrio ar eich eistedd) am 9.00 y bore ddydd Sadwrn.

Nid athroniaeth na chrefydd yw Zen ond ymarferiad ac agwedd tuag at fywyd. Mae’r gair ‘Zen’ yn dod yn wreiddiol o’r Sansgrit ‘Dhyana’ y gellir ei gyfieithu fel canolbwyntio, arsylwi a myfyrio.

Pris: £3.00 (cyflogedig), £2.00 (ar gyflog isel), rhodd yn dderbyniol os yn ddi-waith neu’n fyfyriwr. Mae’r pris i dalu am rent y man cyfarfod. Mae croeso i chi ffonio ymlaen llaw os am drafod cyflwyniad i’r myfyrio ac ystum y corff.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Neuadd y Geidiau
Ffordd Tal y Bont
Llanrwst
Conwy
LL26 0AU

Enw Cyswllt :
Peter Moorhouse

Ffôn :
01492 640935

Ffôn Symudol :
07788 543631

E-bost:
peter@pmoorhouse.orangehome.co.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Saesneg

Cyrraedd

Parcio :
Mae lleoedd parcio cyfyngedig yn y man cyfarfod. Mae lleoedd parcio ar Ffordd Tal y Bont.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Cymunedol