llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Cyfeirlyfr Cymunedol > Clwb Cyfeillion Cristnogol Seion

Cyfeirlyfr Cymunedol Llanrwst

Clwb Cyfeillion Cristnogol Seion

Manylion

Clwb Ieuenctid Cristnogol i pobl ifanc rhwng 10 a 17 oed ddod i gyfarfod a chymdeithasu. Nosweithiau gyda gwahanol siariadwyr a nosweithiau o gemau a hwyl. Dewch i ymuno a'r hwyl.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Eglwys Seion
Heol Yr Orsaf
Llanrwst
Conwy
LL26 0BT

Enw Cyswllt :
Gwenda Jones

Ffôn :

E-bost:
clwbcyfeillion@live.com

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Cymunedol