llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefyd i Aros > Hunan-Arlwyo > Bwthyn Tolldy Bryn Amlwg

Hunan-Arlwyo

Bwthyn Tolldy Bryn Amlwg - yn cysgu 4

Bwthyn Tolldy Bryn Amlwg - Bwthyn yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Prisiau

O £220 i £340 yr wythnos.

Manylion

Mae’r ‘Tolldy’ 18fed ganrif hwn wedi ei leoli yn nhref farchnad ddeniadol Llanrwst. Adeilad rhestredig Graddfa 2 o fewn cyrraedd caffes, bwytai, tafarnau, ardaloedd picnic a’r Afon Gonwy. Mae Bryn Amlwg yn fychan fel y buasech yn ei ddisgwyl o ‘Dolldy’. Mae cegin, lolfa, prif ystafell wely (dwbl), ystafell wely fechan gyda gwely bync ac ystafell gawod i gyd ar un lefel yn yr adeilad. Mae Llanrwst yn llawn hanes, golygfeydd a lleoedd diddorol i ymweld â nhw, Eryri, Betws y Coed, Llandudno. Mae Cestyll, Gerddi a Thraethau o fewn cyrraedd.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad Eiddio:
Nebo Road
Llanrwst
Conwy
LL26 0HG

Cyfeiriad Cyswllt:
Ty'r Orsaf,
Kings Road,
Llandybie,
Carmarthenshire,
SA18 2TL

Enw Cyswllt:
Gary Hamer

Ffôn:
01269 851453

E-bost:
HamerGary@tiscali.co.uk

Website:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Ddim yn addas i’r anabl.

Trafnidiaeth Cyhoeddus :
Mae bysiau a threnau yn rhedeg yn aml yn Nyffryn Conwy.

Parcio :
Gellir parcio ar y ffordd gerllaw. Mae parcio o flaen yr adeilad ar gael ar risg perchennog y car.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • yn cysgu 4
 • darperir dillad gwely
 • teledu digidol
 • peiriant DVD
 • CD/radio
 • microdon
 • oergell
 • dim anifeiliaid anwes
 • stof coed
 • stôr-wresogydd nos
 • yn cynnwys tanwydd, nwy a thrydan
 • mae angen arolygiaeth ar blant

Agor

 • trwy'r flwyddyn