llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefyd i Aros > Hunan-Arlwyo > Bwthyn Kim

Hunan-Arlwyo

Bwthyn Kim - yn cysgu 4

Bwthyn Kim - Hunan-Arlwyo yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Prisiau

O £150 i £250 yr wythnos.

Graddau (Hunan-Arlwyo)

 • Croeso Cymru 4 seren

Manylion

Bwthyn gwyliau y melinydd 2 wely  mewn safle tawel. Mewn safle delfrydol ar gyfer gwyliau glan y mr a gwyliau gweithgareddau. Mae lolfa gysurus gyda lle tn gwreiddiol ac ystafell fwyta ar wahn. Maer holl offer angenrheidiol yn y gegin. Mae bath/ cawod dros y bath ardderchog yn yr ystafell ymolchi. Mae dwy lofft glyd, un gyda gwely hanner pedwar postyn ar llall gyda 2 wely sengl. Mae gwres canolog yn y bwthyn ac mae cowt preifat yn y cefn.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad Eiddio:
1 Felin Isa
Llanrwst
Conwy
LL26 0BB

Cyfeiriad Cyswllt:

Enw Cyswllt:
Kim

Ffôn:

Ffôn Symudol:
07847 861996

E-bost:
kimscottages@yahoo.co.uk

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Mynediad Anabl :
Ddim yn addas ar gyfer yr anabl oherwydd grisiau.

Parcio :
Parcio o fewn 20 medr ir eiddo.

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • yn cysgu 4
 • darperir dillad gwely
 • darperir tyweli
 • teledu digidol
 • fideo
 • peiriant DVD
 • peiriant golchi
 • microdon
 • oergell
 • rhewgell
 • dim ysmygu
 • parcio oddi ar y ffordd
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • gardd/patio
 • barbiciw
 • lle tn agored
 • gwres canolog
 • yn cynnwys tanwydd, nwy a thrydan
 • derbynnir cardiau credyd
 • croeso i blant

Agor

 • trwy'r flwyddyn