llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefyd i Aros > Hunan-Arlwyo > Eagles View

Hunan-Arlwyo

Eagles View - yn cysgu 7

Eagles View - Hunan-Arlwyo yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Prisiau

O £395 i £695 yr wythnos.

Manylion

Tŷ gyda golygfeydd agored gwych o Ddyffryn Conwy a’r mynyddoedd gyda lawnt a gerddi aeddfed. Mae’r eiddo hwn ar stad ddistaw, ddethol gyda pharcio oddi ar y ffordd, gwres canolog nwy llawn a ffenestri gwydro dwbl. Mae mynediad ardderchog i rwydweithiau trên a ffordd ac mewn pum munud yn y car rydych yn gallu bod yn y wlad, ardal hyfryd i ymchwilio a darganfod.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad Eiddio:
15 Parc-yr-Eryr
Ffrordd Betws
Llanrwst
Conwy
LL26 0ND

Cyfeiriad Cyswllt:
Minafon,
Pandy Tudur,
Abergele,
LL22 8UL

Enw Cyswllt:
Len Lloyd

Ffôn:
01745 860400

E-bost:
eme247@hotmail.com

Ieithoedd Siaradir:
Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • yn cysgu 7
 • darperir dillad gwely
 • darperir tyweli
 • teledu digidol
 • fideo
 • CD/radio
 • wi-fi
 • peiriant golchi
 • peiriant golchi llestri
 • microdon
 • oergell
 • rhewgell
 • ffon (i dderbyn galwadau)
 • parcio oddi ar y ffordd
 • man cadw beiciau
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • gardd/patio
 • barbiciw
 • gwres canolog
 • yn cynnwys tanwydd, nwy a thrydan

Agor

 • trwy'r flwyddyn