llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Llefyd i Aros > Hunan-Arlwyo > Trigfa

Hunan-Arlwyo

Trigfa - yn cysgu 5

Trigfa - Bwthyn yn Llanrwst, Dyffryn Conwy, Gogledd Cymru

Prisiau

O £250 i £300 yr wythnos.

Manylion

Bwthyn pen y rhes gyda golygfeydd trawiadol dros fynyddoedd Eryri. Dim siopau, dim tafarndai, dim ond tawelwch a heddwch. Gwych ar gyfer cerddwyr a rhai’n caru natur. Ewch amdani, rydych yn ei haeddu! Tân agored yn y lolfa, ystafell ymolchi, cegin osod, yn cysgu 5+. Wedi ei ddodrefnu’n llawn, trydan yn unig.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad Eiddio:
Trigfa
Nebo
Llanrwst
Conwy
LL26 0TB

Cyfeiriad Cyswllt:

Ffôn:

Ffôn Symudol:
0784 7861996

E-bost:
kimscottages@yahoo.co.uk

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Googlemap islaw.

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Cyfleusterau

 • yn cysgu 5
 • teledu
 • teledu digidol
 • peiriant golchi
 • microdon
 • oergell
 • dim ysmygu
 • caniateir anifeiliaid anwes
 • lle tân agored
 • stôr-wresogydd nos
 • yn cynnwys tanwydd, nwy a thrydan

Agor

 • trwy'r flwyddyn