llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Bwytai > Te'r Prynhawn

Llefydd i Fwyta yn Llanrwst

Te'r Prynhawn

Llefydd sy'n gwneud te, byrbrydau/prydau yn ystod y prynhawn.

Sori, does na ddim busnes yn y categori yma ar hyn o bryd.

Rhestr o Gategorau Bwytai

  • Coffi Bore : Llefydd sy'n gwneud coffi a/neu frecwast yn y boreau.
  • Cinio : Llefydd sy'n gwneud cinio canol dydd.
  • Te'r Prynhawn : Llefydd sy'n gwneud te, byrbrydau/prydau yn ystod y prynhawn.
  • Cinio Gyda'r Nos : Ble mae bwyd ar gael gyda'r nos.
  • Tafarndai a Bariau : Tafarndai a bariau trwyddedig.
  • Bwyd i Fynd Allan : Llefydd sy'n gwneud bwyd i fynd allan.