llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Bwytai > Coffi Bore

Llefydd i Fwyta yn Llanrwst

Coffi Bore

Llefydd sy'n gwneud coffi a/neu frecwast yn y boreau.

more about Gwesty'r Eryrod

A - Gwesty'r Eryrod >>> manylion
Gwesty teuluol gyda stafell gynhadledd, bwyty, patio a gardd gwrw ar lan yr afon.
Ffôn: 01492 640454

Rhestr o Gategorau Bwytai

  • Coffi Bore : Llefydd sy'n gwneud coffi a/neu frecwast yn y boreau.
  • Cinio : Llefydd sy'n gwneud cinio canol dydd.
  • Te'r Prynhawn : Llefydd sy'n gwneud te, byrbrydau/prydau yn ystod y prynhawn.
  • Cinio Gyda'r Nos : Ble mae bwyd ar gael gyda'r nos.
  • Tafarndai a Bariau : Tafarndai a bariau trwyddedig.
  • Bwyd i Fynd Allan : Llefydd sy'n gwneud bwyd i fynd allan.