llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Gwybodaeth Lleol > Cynrychiolwyr Gwleidyddol

Gwybodaeth Lleol - Llanrwst

Cynrychiolwyr Gwleidyddol

Cyngor Tref, Cyngor Sir, AS a AC.

A - Cyngor Tref Llanrwst >>> manylion
Gwybodaeth am Cyngor Tref Llanrwst.
Ffôn: 01492 643221/640746

B - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy >>> manylion
Cyngor Bwrdeistref Sirol lleol.
Ffôn: 01492 574000

more about Aelod y Cynulliad

C - Aelod y Cynulliad >>> manylion
Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad lleol.
Ffôn: 02920 898734

more about Aelod Seneddol

D - Aelod Seneddol >>> manylion
Guto Bebb, Aelod Seneddol lleol.
Ffôn: 01492 583743

Rhestr o Gategorau Gwybodaeth Lleol