llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Gwybodaeth Lleol > Lleoedd o Addoliad

Gwybodaeth Lleol - Llanrwst

Lleoedd o Addoliad

Eglwysi a Chapeli yn Llanrwst.

A - Eglwys y Bugail Da >>> manylion
Yr Eglwys Gatholig.
Ffôn: 01492 640433

Rhestr o Gategorau Gwybodaeth Lleol