llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Gwybodaeth Lleol > Cyngor Tref Llanrwst

Gwybodaeth Lleol - Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Manylion

Enwau Cynghorwyr

 • Nelson Heara (Y Maer)
 • Kevin Hughes (Dirprwy Faer)
 • Pat Rowley
 • Alun Jones
 • Gordon Williams
 • Delyth Jones
 • Jayne Goddard
 • Huw Jones
 • Gary Jones
 • Gary Court
 • Baroness Christine Williams

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Sycharch
Tan y Graig
Llanrwst
Conwy
LL26 0NA

Enw Cyswllt :
Gwenda M. Jones (Clerc y Dref)

Ffôn :
01492 643221/640746

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Gwybodaeth Lleol