llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

You are here: Home > Gwybodaeth Lleol > Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwybodaeth Lleol - Llanrwst

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Manylion

Cyngorydd lleol:

Gower
Mr Ian Jenkins, 1 Maes Tawel, Llanrwst, LL26 0TS.
01492 641168
cllr.ian.jenkins@conwy.gov.uk

Crwst
Mr Edgar Parry 

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad :
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
Sir Conwy
LL32 8DU

Ffôn :
01492 574000

E-bost:
information@conwy.gov.uk

Gwefan:
gweler y wefan

Ieithoedd Siaradir:
Cymraeg, Saesneg

Cyrraedd

Map :

Gweler ein lleoliad ar Multimap

Categorau Perthnasol

Rhestr o Gategorau Gwybodaeth Lleol