llanrwst, dyffryn conwy, gogledd cymru

Rydych chi yma: Cartref > Cyrraedd Llanrwst

Lleoliad Llanrwst a Gwybodaeth Trafnidiaeth

Lleoliad Llanrwst

Mae tref Llanrwst wedi’i lleoli ar lan Afon Conwy, rhwng Betws y Coed i’r de a thref Conwy i’r gogledd, ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Llanrwst wedi bod y brif ganolfan yn Nyffryn Conwy ers canrifoedd, ac mae’r dref wedi cadw ei naws a’i swyddogaeth gan barhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr, gydag oddeutu gant o siopau a busnesau bychain, lleol. Gwelir o’r map islaw bod Llanrwst mewn lleoliad delfrydol ar gyfer ymweld ag Eryri a gweddill gogledd Cymru. Am wybodaeth ynglŷn â sut i gyrraedd Llanrwst, gweler yr adrannau teithio, islaw i’r map.

Gwybodaeth Trafnidiaeth

Ar Drên

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i Gyffordd Llandudno o’r rhan fwyaf o rannau o Brydain. Ceir cysylltiadau o Gyffordd Llandudno i lein Dyffryn Conwy, sy’n arwain i Lanrwst.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Ar Goets

Mae cwmni National Express yn gwasanaethu nifer o drefi Prydain, gan gynnwys Cyffordd Llandudno. Mae gwasanaeth bws neu drên ar gael i fyny’r dyffryn i Lanrwst.

Am wybodaeth, cysylltwch â:

Ar Fws

Mae nifer o lwybrau bysiau a chwmniau yn rhedeg trwy Lanrwst.  Am fwy o wybodaeth gweler:

Gyda Char

Os ydych yn gyrru o dde Cymru, y ffordd fwyaf uniongyrchol yw’r A470. Wrth ddod o gyfeiriad gogledd-orllewin Lloegr, mae’r M56 a’r A55 wedi cwtogi amser teithio yn sylweddol. Mae cysylltiadau priffyrdd da gyda chanolbarth Lloegr, ac mae’r un ffyrdd – yr M6, M5 ac M1 – yn golygu bod Llanrwst yn haws ei gyrraedd o dde Lloegr hefyd. O Iwerddon, dilynwch yr A55 ar ôl cyrraedd Bangor.

Am wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chyrraedd Llanrwst a Dyffryn Conwy mewn car, gweler:

Dros y Môr

Mae llongau Irish Ferries a Stena yn cynnal gwasanaethau cyflym a mynych i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire.

Irish Ferries

Stena Line